Online marketing

Pokud řešíte online podnikání a vyhovuje vám cesta přirozeného dlouhodobého růstu s efektivním vynaložením prostředků, je veliká šance, že vám s tím mohu pomoci. Nejčastěji v následujících situacích.

  1. Chcete podnikat na internetu a řešíte business strategii.
  2. Chystáte nový web nebo předěláváte ten původní a řešíte vhodné marketingové kanály.
  3. Již web máte a nedaří se mu tak, jak by mělo.

Na začátku vás mohu správně nasměrovat a pokud se dostanete do bodu, kde dává smysl řešit inbound marketing aktivně, pomohu vám nastavit vhodné procesy a budu dohlížet na jejich realizaci.

Inbound marketing

Online marketing by se dal rozdělit na aktivní (výkonnostní) marketingu a jeho pomyslný opak inbound marketing, který se zaměřuje na přirozené přilákání návštěvníků a jejich přeměnu na spokojené zákazníky. SEO je potom jedním z pohledů, který má s inbound marketingem průsečík v několika společných cílech.

Inbound marketing řeším vždy na základě dlouhodobé spolupráce s vybranými firmami.

Inbound marketing helps you attract customers with content designed to attract qualified prospects, convert them into leads and customers, and grow your business. (HubSpot)

Do pomyslného centra dění se musí dostat zákazník a uspokojení jeho potřeb. Zásadní je zde komunikace, která by měla být vhodně nastavená tak, aby respektovala aktuální pozici lidí v zákaznickém cyklu. Cílem poté je získat pravidelně se vracející spokojené zákazníky, kteří se nakonec stanou ambasadory vaší značky.

Správné nastavení inbound marketingu by mělo mít při návrhu firemních procesů vysokou prioritu a mělo by prostupovat napříč celou firmou. Nejedná se jen o nastavení marketingu, ale o všechny hodnoty firmy a to, jak se prezentuje navenek.

Pomohu vám se správnou inbound strategií, nastavením i realizací konkrétních procesů a dohlédnu na jejich dodržování. Součástí je také nastavení obsahové strategie, zaškolení managementu i copywriterů a pravidelná analytika vč. reportingu hlavních parametrů.

SEO

Pomohu vám udělat analýzu současného stavu SEO, nastavit správně procesy a následně dohlížet na jejich realizaci. SEO pro mě není optimalizace pro vyhledávače, ale hlavně pro lidi. Při správně nastavené SEO strategii se dostanete ke správným lidem v tu správnou chvíli a zvýšíte tím celkovou úspěšnost webu.

Hlavním cílem je zvýšit organickou návštěvnost, zlepšit uživatelskou zkušenost a tím i konverzní poměr celého webu. 

SEO konzultace

Není ještě váš business v bodě, kdy dává smysl pro něj aktivně řešit inbound marketing? Nebo naopak business již běží, ale mohl by fungovat lépe? Pomohu vám identifikovat vhodný postup a dohlédnu na to, abyste nesešli ze stanovené cesty. Běžné konzultace poskytuji za cenu 1.250 Kč na hodinu.

SEO management

Nefungují vaše SEO procesy tak, jak by měly? Selhává u vás SEO efektivita a firemní zdroje nejsou využívány efektivně? Projdeme spolu nastavení všech procesů, jejich možnou úpravu a další nastavení tak, aby byly dlouhodobě funkční a vytěžovaly firemní zdroje optimálním způsobem. Koukneme se i na reporting, který odhalí případné možnosti pro vylepšení a díky kterému se již nedostanete do původního deficitu efektivity.

Rozjezd startupu

Máte unikátní příležitost a nevíte, jak ji správně komunikovat potenciálním zákazníkům? Hledáte vhodné tržní postavení a své hlavní konkurenční výhody? Sejděme se a proberme možnosti, jak vám mohu pomoci.

Díky bezmála 15 letům zkušeností s internetovým podnikáním mám přesah do mnoha oblastí včetně brandingu, webových technologií a e-commerce. Mohu vás nasměrovat tak, abyste hned na začátku zvolili ideální cestu a vyvarovali se chyb, které mohou později rozhodovat o úspěchu či neúspěchu celého projektu.